Shinsori Translations

Group Info
Group Name Shinsori Translations
URL Link
Series (51)
Releases 1434

Group News

Group Releases
Date Title Release
04/22/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c121
04/22/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c117
04/21/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c120
04/21/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c119
04/20/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c118
04/20/18 Nigotta Hitomi no Lilianne idle talk 21
04/19/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c117
04/19/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c116
04/18/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c115
04/18/18 Demon Lord Wants to Laze c19
04/17/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c114
04/17/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c116
04/16/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c113
04/16/18 Demon Lord Wants to Laze c18
04/15/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c112
04/15/18 Nigotta Hitomi no Lilianne idle talk 20
04/14/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c111
04/14/18 Demon Lord Wants to Laze c17
04/13/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c110
04/13/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c115
04/12/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c109
04/12/18 Demon Lord Wants to Laze c16
04/11/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c108
04/11/18 Demon Lord Wants to Laze c15
04/10/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c107
Go to Page...
Go to Page...